Treatable

Tazobactam

beta Lactamase Inhibitor

Tazobactam contraindicated conditions:

Tazobactam drug classes:

  • beta Lactamase Inhibitor

Tazobactam pharmacologic actions:

  • Anti-Bacterial Agents
  • beta-Lactamase Inhibitors
  • Anti-Infective Agents, Urinary

Tazobactam mechanism of action:

  • beta Lactamase Inhibitors
  • treatable

Copyright © Treatable 2021
Last updated: 9/30/2021, 1:32:15 AM